Sastanak grupne podrške "Socijalna prava, mogućnosti i obveze"


U prostoru Casi Romani u Zagrebu, Frana Alfirevića 6, s početkom u 15.30, dana 06., 07. i 08.  rujna 2011. godine održani su sastanci grupne podrške na temu „Socijalna prava mogućnosti i obveze“
Sastanke su vodile socijalne radnice na projektu Jadranka Golac Ćelap i Sandra Kolaković, uz aktivno sudjelovanje i podršku voditeljice projekta Marije Halić, supervizora na projektu Mirele Logožar i Sanje Cesar i trenerica za zapošljavanje Petre Bergovec, Dine Vozab, Ramone Asanovske i Ljiljane Potkonjak.
Grupe su bile raznolikog sastava, formirale su ih Romkinje korisnice projekta, nezaposlene Romkinje iz evidencije HZZ-a i Romi iz šire društvene zajednice.
Raznolikost grupa obilježila je atmosferu sastanaka, iznijeta su pozitivna, ali i negativna osobna iskustva Romkinja, te se aktivno diskutiralo o njihovim konkretnim životnim iskustvima oko gotovo svakog prezentiranog socijalnog prava. U diskusiji su bili podjednako aktivne žene i muškarci.
Kroz održane sastanke grupne podrške, ostvaren je zadani cilj  –  osnaživanje i motiviranje Roma za zapošljavanje i ostvarivanje socijalnih prava iz radnog odnosa kao izvora socijalne sigurnosti pojedinca i njegove obitelji, njegovanje radne sposobnosti i izlazak iz sustava socijalne skrbi. Također je u populaciji Roma prezentiran CASI "Romani" kao mjesto na koje i korisnice projekta i svi ostali Romi iz šire društvene zajednice mogu nesmetano dolaziti i informirati se, kako o zapošljavanju, tako i svim ostalim pitanjima, koristiti se računalom, Internetom, družiti se, međusobno pomagati u razmjeni iskustava i sl.
 
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.