Održan sastanak grupne podrške na temu "Gdje sam sada i što očekujem dalje"


Dana 06. 07. 2011. godine u CASI "Romani" održan je sastanak grupne podrške na temu "Gdje sam sada i što očekujem dalje", u cilju prikupljanja mišljenja polaznica o aktivnostima u koje su do sada bile uključene. Sastanak grupne podrške bio je koncipiran na način da su polaznice imale priliku u pisanom obliku izraziti svoje dojmove na sljedeća pitanja:
  • Gdje sam sada?
  • Čime sam osobito zadovoljna?
  • Što bih promijenila (sada)?
  • Što očekujem u budućnosti/narednom vremenu? 
     

Detaljna analiza sastanka može se pronaći ovdje.

Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.