O Zavodu


Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova. U sklopu HZZ-a djeluju 22 područne službe i 95 ispostava. Područna služba Zagreb je jedina služba koja pokriva dvije županije; Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Područna služba  Zagreb svojim korisnicima pruža usluge pripreme za zapošljavanje, posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja te materijalno-pravnu zaštitu za vrijeme nezaposlenosti. Osim navedenih aktivnosti javnost informira o kretanju nezaposlenosti i zapošljavanju iz evidencije nezaposlenih, godišnje provodi anketu poslodavaca u svrhu istraživanja tržišta rada te organizira Sajam poslova. Navedenim aktivnostima HZZ, Područna služba Zagreb potiče nezaposlene osobe na aktivno traženje posla i njihovo intenzivnije uključivanje na otvoreno tržište rada. Područna služba Zagreb ima izuzetno razvijenu suradnju s gospodarskim subjektima, bilo da se radi o velikim tvrtkama ili malim i srednjim poduzetnicima te lokalnom upravom i samoupravom s kojom je pokrenula niz projekata u cilju podizanja konkurentnosti nezaposlene radne snage na razini Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Uz svoje redovite zadaće, posebno se usmjerila na pripremu i provođenje EU projekata kroz koje je prepoznala širu mogućnost osnaživanja i uključivanja u svijet rada teže zapošljive i marginalizirane skupine nezaposlenih osoba te jačanje svojih kapaciteta.
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.