Za više informacija


Nositelj projekta:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba Zagreb
Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 15,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. + 385 1 46 99 894
       + 385 1 46 99 916
Fax. + 385 1 46 99 955

www.hzz.hr


Partneri na provedbi projekta
Grad Zagreb
Udruga žena Romkinja Hrvatske ‘’Bolja budućnost’’
CESI - Centar za edukaciju,savjetovanje i istraživanje


Suradnik na provedbi projekta
Berufsförderungsinstitut Burgenland, Austrija


„Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske Unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb i ni na koji način se ne može smatrati da održava gledišta Europske Unije.“
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.