Očekivani rezultati i mogući rizici


OČEKIVANI  REZULTATI
 • Samosvjesne i osviještene žene Romkinje s izraženom potrebom za profesionalnim i društvenim razvojem.
 • Povećana konkurentnost na tržištu rada nezaposlenih žena Romkinja, stjecanjem zanimanja i informatičke pismenosti.
 • Osposobljene žene Romkinje za samostalno traženje posla.
 • Zainteresirani poslodavci i senzibilizirana javnost za prihvaćanje i zapošljavanje žena Romkinja.
 • Razvijen program za pripremu za zapošljavanje marginaliziranih skupina žena/Romkinja i trenera za zapošljavanje (job coacha)
 • Uspostavljen Centar za savjetovanje, podršku i informiranje za žene Romkinje – CASI “Romani” u Zagrebu, Alfirevićeva 6.
 
MOGUĆI RIZICI
 • Nedostatak motivacije  nezaposlenih žena Romkinja da se uključe u projekt
 • Nezainteresiranost i nespremnost javnosti za prihvaćanje žena Romkinja u društvo
 • Nedostatak adekvatnih slobodnih radnih mjesta na tržištu rada
 • Nezainteresiranost poslodavaca za zapošljavanje žena Romkinja i sudjelovanje u projektu
 • Nedostatak podrške i otvorenosti lokalne zajednice za provedbu projekta
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.