Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb predstavila projekt “Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada”


Uoči Međunarodnog dana Roma predstavljen je projekt "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada", koji je Područnoj službi Zagreb dodijeljen u sklopu  programa IPA IV.Komponenta - Razvoj ljudskih potencijala, darovnice «Žene na tržištu rada. Partneri u projektu su Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI, te Udruga žena Romkinja Hrvatske "Bolja budućnost", dok je suradnik na projektu Berufsförderungsinstitut Burgenland iz Austrije.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju i implementaciji učinkovitije politike tržišta rada, prilagođene potrebama žena Romkinja u gradu Zagrebu kroz razvijanje individualiziranog pristupa, pomoći i podrške nezaposlenim Romkinjama. Kroz projektne aktivnosti korisnice vode osposobljene trenerice za zapošljavanje/job coach, koji će žene Romkinje individualno pripremati za traženje posla i pružati im dodatnu pomoć u uspostavljanju kontakata s potencijalnim poslodavcima.
Vesna Matijašević, pročelnica Područne službe Zagreb otvorila je konferenciju za medije pri čemu je naglasila važnost ovog projekta i svih ostalih projekata koje provodi Područna služba Zagreb, te se zahvalila partnerima na sudjelovanju u ovom vrlo zahtjevnom, ali višestruko korisnom projektu.

Projekt traje 12 mjeseci, a ukupna vrijednost je 157.206,98 eura, od čega Europska Unija financira iznos od 121.539,31 euro (77,3%), a preostali dio osigurava nositelj projekta HZZ, Područna služba Zagreb kroz doprinos u radu i partner na projektu Grad Zagreb.

Na predstavljanju projekta bili su prisutni partneri i suradnici na projektu, te treneri za zapošljavanje i korisnice projekta, koje su iznijeli svoja prva iskustva o projektu.
Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Višnja Fortuna, izrazila je zadovoljstvo dosadašnjim napretkom projekta i naglasila je kako je Grad Zagreb osigurao i uredio prostor za Centar za savjetovanje, podršku i informiranje CASI „Romani“, te da će i po završetku projekta Grad Zagreb podržati razvijeni model rada s marginaliziranim skupinama žena i obogatiti ga novim uslugama. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Marija Pavić, rekla je kako je izuzetno važno što je u projekt uključen Centar, jer će se na ovaj način unaprijediti suradnja između socijalnih radnika i savjetnika za zapošljavanje, što će doprinijeti kvaliteti usluge prema Romkinjama i svim ostalim marginaliziranim ženama.
Ramiza Memedi, direktorica Udruge žena Romkinja Hrvatske „Bolja budućnost“ naglasila je kako je važno podržati ovakvu vrstu projekta i pomoći mladim Romkinjama pri uključivanju u obrazovanje.
Korisnice projekta Nataša Osmanović i Fikreta Dedić iznijele su svoje iskustvo i zahvalile Područnoj službi Zagreb, što im je kroz projekt omogućeno stjecanje osnovnog informatičkog opismenjavanja i nadaju se kako će kroz projekt realizirati i zaposlenje.

Voditeljica projekta Marija Halić predstavila je projekt i naglasila kako je cilj projekta razvoj individualiziranog pristupa (tailor made) pomoći i podrške prema nezaposlenim ženama Romkinjama kroz informatičko opismenjavanje, osposobljavanje za prvo zanimanje i samostalno traženje posla. U okviru projekta će 30 nezaposlenih Romkinja iz Zagreba biti uključeno na informatički tečaj ili osposobljavanje za prvo zanimanje pomoćne kuharice, hotelske sobarice te na radionice i sastanke grupne podrške u cilju pripreme za samostalno traženje posla. Halić je istaknula  da je riječ o skupini žena uglavnom mlađe životne dobi do 30 godina, niske razine obrazovanja, odnosno bez završene osnovne škole i bez radnog iskustva, koje su većinom korisnice socijalne pomoći.
Navela je također moguće rizike koji bi mogli utjecati na projekt kao što su nedostatak motivacije nezaposlenih Romkinja, nezainteresiranost javnosti ili poslodavaca, te nedostatak slobodnih radnih mjesta na tržištu s obzirom na trenutnu situaciju.
Kroz projekt se želi ojačati konkurentnost žena Romkinja za tržište rada, te ukloniti predrasude, zainteresirati i senzibilizirati javnost i poslodavce prema zapošljavanju žena Romkinja i uključivanje u društvo. Poseban aspekt projekta je senzibilizacija javnosti za uključivanje Romkinja u svijet rada i društvo, te će se u tu svrhu izraditi TV spot, jumbo plakati i web stranica Centra.
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.