Provedeno anketiranje poslodavaca u cilju istraživanja potreba za novim zapošljavanjem i spremnosti za zapošljavanje žena Romkinja


Kroz provedeno istraživanje u okviru projekta, od 150 anketiranih poslodavaca 13 ima pozitivna iskustva u zapošljavanju osoba romske nacionalnosti, 11 poslodavaca ima negativna iskustva, a 126 poslodavaca nema iskustva u zapošljavanju Roma. Više o tome Anketa poslodavaca.
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.