Programske aktivnosti


GLAVNE AKTIVNOSTI
  • Anketiranje nezaposlenih žena Romkinja u cilju ispitivanja njihovih potreba i mogućnosti za zapošljavanjem.
  • Istraživanje tržišta rada – anketiranje poslodavaca u cilju ispitivanja potreba za novim zapošljavanjem i spremnosti za zapošljavanjem žena Romkinja.
  • Informatičko opismenjavanje i osposobljavanje za zanimanje žena Romkinja.
  • Osposobljavanje trenera za zapošljavanje/job coacha.
  • Osnivanje centra CASI “Romani”, koji će ženama Romkinjama pružiti usluge individualnog informiranja i savjetovanja, sastanke grupne podrške i različite radionice u cilju ospsosobljavanja za samostalno traženje posla i uspješnog zapošljavanje.
  • Povezivanje žena Romkinja s potencijalnim poslodavcima u cilju njihovog zapošljavanja uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.
  • Promocija projekta i centra CASI “Romani” kroz javne prezentacije i nastupe u medijima (video film, web stranica, plakati, vodič, brošure, letci).
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.