Koncept i ciljevi projekta


„BOLJA PERSPEKTIVA ŽENA ROMKINJA NA TRŽIŠTU RADA“
 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Zagreb u sklopu programa IPA IV. Komponenta - Razvoj ljudskih potencijala – darovnice „Žene na tržištu rada“ dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta  „Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada“, čija provedba traje 12 mjeseci, u razdoblju od 17. studenog 2010. do 16. studenog 2011. godine.
 
Romska nacionalna manjina sa svojim posebnostima predstavlja skupinu koja je manje više marginalizirana u svim aspektima života i rada u cijelom svijetu. Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi oko 40.000 Roma, od toga oko 13.000 u gradu Zagrebu, pretežito žive u višečlanoj tradicionalnoj obitelji s patrijarhalnom podjelom spolnih uloga što ženu Romkinju dovodi u poziciju dodatne marginalizacije i društvene isključenosti.

Prema procjenama HZZ-a, u 2010. godini bilo je evidentirano 4.553 nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine, od čega 2.410 žena Romkinja (52,93%). Većina Romkinja radno je neaktivna, bez formalnog obrazovanja i stečenog zanimanja, bez radnog iskustva i spremnosti za promjenu postojeće pozicije. Imaju vrlo nisku motivaciju za traženje i prihvaćanje poslova, zbog svoje usmjerenosti na brigu za djecu i obitelj.

Ovim projektom nastoji se osvijestiti potreba kod žena Romkinja za profesionalnim i društvenim razvojem, ukloniti predrasude poslodavaca i šire javnosti spram žena Romkinja, njihovim osposobljavanjem za zanimanje i aktivno samostalno traženje posla, te uključivanjem u svijet rada i društvo.

  
CILJEVI PROJEKTA

OPĆI CILJ
  • Doprinijeti razvoju i implementaciji učinkovitije aktivne politike tržišta rada, koja je prilagođena i otvorena potrebama žena Romkinja grada Zagreba.
SPECIFIČAN CILJ
  • Razviti individualiziranu, (tailor made) potporu i pomoć u procesu stjecanja obrazovanja, te poboljšati vještinu traženja posla kod žena Romkinja grada Zagreba.
 

NOSITELJ I PARTNERI NA PROJEKTU

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, a partneri su Grad Zagreb - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Udruga CESI i Udruga žena Romkinja Hrvatske "Bolja budućnost", a suradnik na projektu je Berufsförderungsinstitut Burgenland iz Austrije.


FINANCIRANJE PROJEKTA
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 157.206,98€, od toga oko 77,31% odnosno 121.535,31€ su sredstva Europske unije, doprinos nositelja projekta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb je kroz rad njezinih zaposlenika i iznosi oko 16,63% ( 26.141,27 €, a partner na projektu Grad Zagreb osigurao je prostor za Centar za savjetovanje, podršku i informiranje CASI „Romani“ i projekt financira u iznosu od 70.000 kn.

 
KORISNICI PROJEKTA

Korisnice projekta su nezaposlene žene Romkinje grada Zagreba i njihove obitelji, poslodavci, partneri i šira društvena zajednica.
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.