O Centru


Hrvatski zavod  za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, u sklopu projekta “Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada” u suradnji s Gradom Zagrebom, koji je osigurao prostor, i ostalim partnerima na projektu: Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Udrugom žena Romkinja Hrvatske “Bolja budućnost”  i Berufsförderungsinstitut Burgenland iz Austrije otvorio  je Centar za savjetovanje, podršku i informiranje CASI “Romani”. Cilj ovog Centra je pružiti prilagođenu individualnu podršku nezaposlenim ženama Romkinjama u pripremi za uključivanje u svijet rada i društvo. U CASI “Romani” rade educirani treneri za zapošljavanje (job coachi), koji korisnicama projekta i svim ostalim zainteresiranim ženama pružaju individualnu podršku u pripremi za aktivno samostalno traženje posla i razvoj profesionalne karijere.

Centar CASI „Romani“  korisnicama projekta i svim ostalim zainteresiranim ženama pruža mogućnost dnevnog informiranja o slobodnim radnim mjestima, pisanje molbi, životopisa i slanje istih poslodavcima, te nudi informacije vezane za rješavanje svakodnevnih pitanja. Ostale aktivnosti centra uključuju usluge individualnog informiranja i savjetovanja, sastanke grupne podrške i različite radionice u cilju osposobljavanja za samostalno traženje posla i uključivanje na tržište rada. CASI „Romani“ je opremljen informatičkom opremom i uredskim namještajem.  Također će se snimiti film i izraditi plakati kroz koje će se promovirati uključivanje žena Romkinja na tržište rada. U sklopu projekta izrađen je i vodič za uspješno traženje posla „ Kako tražiti posao“ koji je dostupan u centru kao i na web stranici centra.
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.